PolskiEnglish

        
 
 
Wielkości
 
   
 
 
Foto

Wielkości charakteryzujące drgania

Przemieszczenie drgań

Wielkość wektorowa, określająca położenie punktu ciała względem położenia tego punktu w stanie równowagi dynamicznej, przy czym koniec wektora znajduje się w aktualnym położeniu punktu. Jednostką miary przemieszczeń drgań mogą być np. mm, um. być np. mm, um.

Prędkość drgań
Wielkość wektorowa - pochodna przemieszczenia drgań względem czasu. Przykładowa jednostka miary: mm/s.

Przyspieszenie drgań
Wielkość wektorowa - pochodna prędkości drgań względem czasu. Jednostką miary jest np. m/s2.

W szczególnym przypadku drgań harmonicznych amplitudy tych wielkości są związane ze sobą następującymi zależnościami:

v = ω s;    a = ω2 s; 
gdzie:
s  jest amplitudą przemieszczeń drgań,
v  jest amplitudą prędkości drgań,
a  jest amplitudą przyspieszeń drgań,
ω jest częstością.
 
Faza drgań harmonicznych
Faza jest określana dla jednej, konkretnej częstotliwości drgań, jako stosunek przesunięcia czasowego do okresu. Praktyczna realizacja pomiaru fazy wymaga określenia punktu odniesienia, tj. o fazie 0.

 


 
 
 
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych
oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
tel. 601 695 348
e-mail: biuro@wibrodiagnostyka.eu